AUTOŠKOLA
AUTOŠKOLA
Odehnal - Mělník
Doporučujeme
Bořivoj Odehnal, mobil: 777 293 593,  e-mail: odehnalb@seznam.cz
Created by Seoregistr
TOPlist
Autoškola Mělník - Odehnal  je  zde  pro Vás od roku 1992, jako první soukromá autoškola na Mělníku


INFORMACE PRO ŽADATELE V AUTOŠKOLE

  • Možnost absolvovat dálkový kurz  za 20 dnů
  • Zahájení jízdy dle místa přání v rámci města

Výuky a výcviku v autoškole Mělník pro získání skupiny B se může zúčastnit každý občan, který podá řádně vyplněnou žádost o řidičské oprávnění a předloží při přihlášení vyplněný posudek o zdravotní způsobilosti (tento posudek nesmí být starší více jak 3 měsíce a musí být potvrzen výhradně praktickým lékařem).

Dále žadatel musí prokázat trvalý nebo přechodný pobyt na území ČR (u cizinců musí být tento pobyt potvrzen platným dokladem od cizinecké policie) a nesmí mít zákaz v řízení motorových vozidel.


Termín zahájení výcviku skupiny "B" průběžně - dle dohody


Cena   za  výuku a výcvik v autoškole Mělník Odehnal  za  skupinu  B  je  10 900,- Kč.


  

          Možnost   platby :

  • Hotovostně  -  celou částku

  • Bezhotovostně celou částku na účet

  • Splátkový kalendář  -  záloha  2.000 Kč a zbytek musí být zaplacen nejpozději  den před závěrečnou zkouškou.

  • Sleva   500,- Kč 
  • -  vezměte  sebou kamaráda  a absolvujte  společně výuku  teorie